Side background

Ulga termomodernizacyjna

Możesz połączyć ulgę termomodernizacyjną z dotacją z Programu Czyste Powietrze

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

  • Podatnicy, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (art. 26h tej ustawy) oraz
  • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy).

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym Doradcą Energetycznym.