Side background

Czyste powietrze

Pomożemy Ci otrzymać dotację do programu Czyste Powietrze

1 O programie

Polskie miasta przekraczają wyznaczone przez Unię Europejską normy zanieczyszczenia powietrza
aż o 73% co daje nam drugie miejsce w ogólnych statystykach. W związku z tym Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartował z programem „CZYSTE POWIETRZE”

Program CZYSTE POWIETRZE finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów po przez wymianę
nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów. Budżet dotacyjny to koło 103 miliardy zł.

Jest to już druga odsłona tego ogólnopolskiego programu – aktualnie dotacje możemy pozyskać
z „CZYSTEGO POWIETRZA 2.0” na poziomie 30% oraz 60% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych.
Z Nami możesz pozyskać nawet do 37 000 zł !

2 Jak zostać
Beneficjentem?

Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym
z odrębną księgą wieczystą
. Dochód roczny Beneficjenta nie może przekroczyć 100 000 zł. W przypadku
prowadzonej działalności gospodarczej, nie może ona zajmować więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jeżeli dochody Beneficjenta oraz wszystkich członków gospodarstwa domowego nie przekraczają 1564 zł miesięcznie na osobę lub 2189 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, Beneficjentowi przysługuje dofinansowanie 60%; powyżej tego pułapu (ale dochody nie przekraczające 100 000 zł rocznie) obowiązuje dopłata rzędu 30% kosztów kwalifikowanych.

Rodzaj
przedsięwzięcia
Pozwolenie na
budowę wydane
przed 31.12.2013r.
Pozwolenie na
budowę wydane
przed 31.12.2013r.
Źródło ciepła niespełniające wymagań programuŹródło ciepła spełniające wymagań programuŹródło ciepła niespełniające wymagań programuŹródło ciepła spełniające wymagań programu
Wymiana źródła ciepła na spełniające wymagania programu wraz z przyłączemTakTak
Ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych odzielających pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanychTakTak
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennejTakTak
Montaż i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej i kolektorów słonecznychTakTak
Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: mikroinstalacja fotowoltaicznaTakTak
Montaż i instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłaTakTakTakTak
3 Koszty
kwalifikowane
Nazwa kosztuGRUPA IGRUPA IIMaksymalna koszt
kwalifikowany
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna kwota
dotacji
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna kwota
dotacji
Audyt energetyczny100%1 000 zł100%1 000 zł1 000 zł
Dokumentacja projektowa30%600 zł60%1 200 zł2 000 zł
Ekspertyzy30%150 zł60%300 zł500 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%10 000 zł75%15 000 zł20 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda A+30%9 000 zł60%18 000 zł30 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++45%13 500 zł60%18 000 zł30 000 zł
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze A+30%3 000 zł60%6 000 zł10 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++45%20 250 zł60%27 000 zł45 000 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny A30%4 500 zł60%9 000 zł15 000 zł
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja) A45%6 750 zł75%11 250 zł15 000 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny A30%4 500 zł60%9 000 zł15 000 zł
Kocioł na węgiel B30%3 000 zł60%6 000 zł10 000 zł
Kocioł zgazowujący drewno A+30%6 000 zł60%12 000 zł20 000 zł
Kocioł na pellet drzewny A+30%6 000 zł60%12 000 zł20 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie ¹) A+45%9 000 zł60%12 000 zł20 000 zł
Ogrzewanie elektryczne30%3 000 zł60%6 000 zł10 000 zł
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej30%4 500 zł60%9 000 zł15 000 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%5 000 zł60%10 000 zł16 667 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%5 000 zł50%5 000 zł10 000 zł
Ocieplenie przegród budowlanych30%45 zł za m260%90 zł za m2150 zł za m2
Stolarka okienna30%210 zł za m260%420 zł za m2700 zł za m2
Stolarka drzwiowa30%600 zł za m260%1200 zł za m22000 zł za m2
¹) Pkt 15 wchodzi w życie od 1 lipca 2021 r
Grupa I – Dochody WŁAŚCICIELA budynku nie przekraczają kwoty 100 000 zł rocznieGrupa II – Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego WŁAŚCICIELA budynku nie przekracza 1 400 zł na miesiąc
4 Audyt
Energetyczny

Audyt energetyczny to procedura, którą przeprowadza się po to by określić zakres oraz parametry
techniczne i ekonomiczne prac, które będą prowadziły do zmniejszenia zapotrzebowania oraz strat ciepła w budynku.

Nasza firma może zaproponować Ci profesjonalną usługę audytu energetycznego, którą wykona nasz wykfalifikowany audytor.

Ekspertyza ta pozwala na inwentaryzację instalacji, które zużywają energię, ocenę charakterystyki
energetycznej, a także właściwości cieplnych budynku. Dzięki audytowi dowiesz się jak można
zmniejszyć zużycie energii- opracujemy dla ciebie kilka metod, ekspertyza wyceni opłacalność
z każdej z nich, a także wskaże rozwiązanie najbardziej optymalne dla budynku.