Side background

Czyste powietrze

Pomożemy Ci otrzymać dotację do programu Czyste Powietrze

1 O programie

Polskie miasta przekraczają wyznaczone przez Unię Europejską normy zanieczyszczenia powietrza
aż o 73% co daje nam drugie miejsce w ogólnych statystykach. W związku z tym Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartował z programem „CZYSTE POWIETRZE”

Program CZYSTE POWIETRZE finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów po przez wymianę
nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów. Budżet dotacyjny to koło 103 miliardy zł.

Jest to już trzecia odsłona tego ogólnopolskiego programu – aktualnie dotacje możemy pozyskać
z „CZYSTEGO POWIETRZA 3.0” na poziomie podstawowym 0d 40% do 55%, podwyższonym 0d 70% do 80%
oraz  najwyższym 100% dofinansowania do maksymalnych kosztów kwalifikowanych netto.

Z Nami możesz pozyskać nawet do 136 200 zł !

2 Jak zostać
Beneficjentem?

Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym
z odrębną księgą wieczystą
. Dochód roczny Beneficjenta nie może przekroczyć 100 000 zł. W przypadku
prowadzonej działalności gospodarczej, nie może ona zajmować więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jeżeli dochody Beneficjenta oraz wszystkich członków gospodarstwa domowego nie przekraczają 1564 zł miesięcznie na osobę lub 2189 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, Beneficjentowi przysługuje dofinansowanie 60%; powyżej tego pułapu (ale dochody nie przekraczające 100 000 zł rocznie) obowiązuje dopłata rzędu 30% kosztów kwalifikowanych.

Rodzaj
przedsięwzięcia
Pozwolenie na
budowę wydane
przed 31.12.2013r.
Pozwolenie na
budowę wydane
po 31.12.2013r.
Źródło ciepła niespełniające wymagań programuŹródło ciepła spełniające wymagań programuŹródło ciepła niespełniające wymagań programuŹródło ciepła spełniające wymagań programu
Wymiana źródła ciepła na spełniające wymagania programu wraz z przyłączemTakTak
Ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych odzielających pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanychTakTak
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennejTakTak
Montaż i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej i kolektorów słonecznychTakTak
Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: mikroinstalacja fotowoltaicznaTakTak
Montaż i instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłaTakTakTakTak
3 Koszty
kwalifikowane
Nazwa kosztuGRUPA IGRUPA IIGRUPA IIIMaksymalna koszt
kwalifikowany
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna kwota
dotacji
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna kwota
dotacji
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna kwota
dotacji
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem55%12 200 zł80%17 800 zł100%22 200 zł22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda40%12 600 zł70%22 000 zł100%31 500 zł31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności)55%19 400 zł80%28 100 zł100%35 200 zł35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze40%4 400 zł70%7 800 zł100%11 100 zł11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności)55%28 000 zł80%40 700 zł100%50 900 zł50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny40%6 100 zł70%10 700 zł100%15 300 zł15 300 zł
Kotłownia gazowa45%8 300 zł70%13 900 zł100%18 500 zł18 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny40%7 400 zł70%13 000 zł100%18 500 zł18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno*40%6 600 zł70%11 700 zł100%16 700 zł16 700 zł
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)45%9 000 zł70%14 300 zł100%20 400 zł20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny*40%5 600 zł70%9 700 zł100%13 900 zł13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)45%9 100 zł70%14 300 zł100%20 400 zł20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne40%5 600 zł70%9 700 zł100%13 900 zł13 900 zł
INWESTYCJE DODATKOWE
Instalacja CO i CWU40%8 100 zł70%14 300 zł100%20 400 zł20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła40%6 700 zł70%11 700 zł100%16 700 zł16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna40%6 000 zł70%9 000 zł100%15 000 zł15 000 zł
AUDYT ENERGETYCZNY
Audyt energetyczny100%1 200 zł100%1 200 zł100%1 200 zł1 200 zł
TERMOMODERNIZACJA
Ocieplenie przegród budowlanych50%bez limitu75%bez limitu100%bez limitubez limitu
Stolarka okienna40%bez limitu70%bez limitu100%bez limitubez limitu
Stolarka drzwiowa40%bez limitu70%bez limitu100%bez limitubez limitu
Brama garażowa40%bez limitu70%bez limitu100%bez limitubez limitu
* do 30 czerwca 2023 r.
Koszty termomodernizacji nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane % do poniesionych kosztów netto.
Grupa I – Dochody WŁAŚCICIELA budynku nie przekraczają kwoty 100 000 zł rocznie
Grupa II – Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego WŁAŚCICIELA budynku nie przekracza 1 564 zł na miesiąc
4 Audyt
Energetyczny

Audyt energetyczny to procedura, którą przeprowadza się po to by określić zakres oraz parametry
techniczne i ekonomiczne prac, które będą prowadziły do zmniejszenia zapotrzebowania oraz strat ciepła w budynku.

Nasza firma może zaproponować Ci profesjonalną usługę audytu energetycznego, którą wykona nasz wykfalifikowany audytor.

Ekspertyza ta pozwala na inwentaryzację instalacji, które zużywają energię, ocenę charakterystyki
energetycznej, a także właściwości cieplnych budynku. Dzięki audytowi dowiesz się jak można
zmniejszyć zużycie energii- opracujemy dla ciebie kilka metod, ekspertyza wyceni opłacalność
z każdej z nich, a także wskaże rozwiązanie najbardziej optymalne dla budynku.