Side background

Mój prąd

Program „MÓJ PRĄD” powstał aby przyczynić się do rozwoju energetyki ze źródeł niekonwencjonalnych.  Program ten, na niespotykaną dotąd skalę krajową, wspiera energetykę prosumencką, czyli niezależne instalacje fotowoltaiczne o małej mocy, które pracują aby zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na terenie Polski. Budżet dofinansowania to 1 000 000 zł.

Co musisz zrobić aby uzyskać dofinansowanie ?

  1. Na początku kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną.
  2. Następnie poczekaj na zainstalowanie przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
  3. Podpisz obustronną umowę z dystrybutorem energii o przyłączeniu Twojej mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
  4. Złóż wniosek o dotację- za naszym pośrednictwem masz gwarancje uzyskania dofinansowania albo zwrot pieniędzy.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną w celu pokrycia własnego zapotrzebowania i ma zawartą kompleksowa umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej- OSD, zakładem energetycznym, która normuje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Aby móc skorzystać z dotacji twoja instalacja fotowoltaiczna musi mieć moc 2-10 kW i możesz ją wykorzystywać tylko w celach mieszkaniowych.